• {{cart.count}}

  Bạn chưa có sản phẩm trong giỏ hàng

  image
  {{cartItem.product.name}} {{cartItem.product.sell_price | currency('đ', 0, {thousandsSeparator: '.', symbolOnLeft: false })}} Số lượng: {{cartItem.quantity}}
  Tổng giá trị {{cart.total | currency('đ', 0, {thousandsSeparator: '.', symbolOnLeft: false })}}
MY ACCOUNT
SIGN IN

Welcome back! Sign in to Your Account

Help?
or
CREATE NEW ACCOUNT

Create your very own account

 • Chính sách đổi trả
  •   Hàng hóa được phép đổi sang hàng hóa tương đương trong 3 ngày với điều kiện chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa, bao bì sản phẩm, tem nhãn còn nguyên vẹn.
  • Hàng hóa là máy móc (đã sử dụng) sẽ không được đổi mới. Máy móc có vấn đề chỉ được xử lý theo quy định bảo hành. 
  •   Hàng hóa là máy móc (chưa sử dụng) chỉ được đổi mới trong trường hợp còn nguyên vỏ hộp và linh kiện. Do đó, máy móc chỉ được đổi mới khi bên bán đã nhận đầy đủ máy móc của khách gửi về. Khi máy móc được chuyển về, bên bán sẽ kiểm đếm sản phẩm tại chỗ. Việc kiểm đếm nên được thực hiện dưới sự giám sát của khách hàng hoặc được quay lại để làm căn cứ. Nếu sản phẩm không thỏa mãn các điều kiện trên, bên bán có quyền từ chối đổi mới sản phẩm.
  •   Nếu hàng hóa không đảm bảo 4 tiêu chí (chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa, bao bì sản phẩm và tem mác), bên bán có quyền từ chối việc đổi trả của khách hàng.