Ấm ủ trà lùn tròn (400 ml) (1 c)- AUTLT-03 - SX Trung Quốc

120,000đ

Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Dung tích400ml
Quy cách đóng gói1c/hộp