Ấm trà nắp gỗ (600 ml) - AG03 - SX Trung Quốc

150,000đ

Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Dung tích600ml
Quy cách đóng gói1c/hộp